CAN PHAN TICH AP224Y SHIMADZU NHAT BAN

Hỗ trợ trực tuyến

  • Oceanweigh

    (+84) 919 883 884

  • Hotline: 0919 883 884

Tìm kiếm

CÂN PHÂN TÍCH AP224Y SHIMADZU
CÂN PHÂN TÍCH AP224Y SHIMADZU

Cân phân tích 4 số lẻ, Model AP224Y Shimadzu, Nhật Bản

Cân AP224Y chuyên dụng rộng rãi cho các ứng dụng trong ngành dược phẩm dược liệu, phân tích thuốc, thực phẩm...

    Quy chuẩn cân AP 224Y với Lab Solutions cho phép tuân thủ nhiều quy định khác nhau về tính toàn vẹn dữ liệu đo lường, bao gồm ISO 17025 cho các phòng thử nghiệm, ISO 9001 và ISO 14001 cho ngành công nghiệp sản xuất, và GLP / GMP và Dược điển Hoa Kỳ (USP) cho ngành dược phẩm.

ĐẶC BIỆT CHUYÊN DÙNG CHO NGÀNH VÀNG (CÂN VÀNG VÀ THỬ TUỔI VÀNG) PHÙ HỢP THEO THÔNG TƯ 22

AP SERIES CÂN PHÂN TÍCH 4 SỐ SHIMADZU

SHIMADZU AP124W (120g x 0.1mg)

SHIMADZU AP224W (220g x 0.1mg)

SHIMADZU AP324W (320g x 0.1mg)

SHIMADZU AP124X (120g x 0.1mg)

SHIMADZU AP224X (220g x 0.1mg)

SHIMADZU AP324X (320g x 0.1mg)

SHIMADZU AP124Y (120g x 0.1mg)

SHIMADZU AP224Y (220g x 0.1mg)

SHIMADZU AP324Y (320g x 0.1mg)

 

CÂN ĐẠI DƯƠNG : 0919 883 884

Email: candaiduong@gmail.com